Масове перейменування файлів

Якщо необхідно перейменувати всі файли в FreeBSD чи Linux, наприклад всі з розширенням .py to .pyx, Це можливо за допомогою наступної команди

ls -d *.py | sed 's/\(.*\).py$/mv "&" "\1.pyx"/' | sh

Continue reading

Posted in Свої нотатки | Tagged , , , , | Коментування вимкнено

Запуск програм окремо від шела

nohup
Отже, почнемо з nohup. Вона вже є в системі і в FreeBSD, і в Linux. Завдання цієї утиліті зводиться до того, щоб запустити програму незалежно від шела та перенаправити стандартний ввід на /dev/null, а стандартний вивід – у nohup.out (а якщо це неможливо – то у $HOME/nohup.out). Якщо необхідно, щоб вивід писався в інший файл, використовуйте перенаправлення:
$ nohup portaupgrade -va >upgrade.txt
Continue reading

Posted in Нотатки стосовно FreeBSD | Tagged , , | Коментування вимкнено

Iнформація про систему FreeBSD

Інформація про систему FreeBSD

Повний вивід інформації про операційну систему:
uname -a
FreeBSD ng.portaone.com 7.2-RELEASE-p2 FreeBSD 7.2-RELEASE-p2 #0: Tue Jun 30 18:08:00 EEST 2009 root@ng.intra:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386

Виводить ident ядра:
uname -i
GENERIC

Виводить апаратну платформу:
uname -m
i386

Continue reading

Posted in Нотатки стосовно FreeBSD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Коментування вимкнено

Видалення строки з файлу

Іноді необхідно видалити одну чи декілька строк.

Видалення номера строки

sed '13d' file.txt

Видалення інтервалу з 8 по 10 строку:

sed '8,10d' file.txt

Також можливо видали строки які містять строки, або задовольняють регулярним виразам:

Видалити останню строку:

sed '$d' file.txt

Видалити всі пусті строки:

sed '/^$/d' file.txt
sed '/./!d' file.txt

Видалити строк, які задовольняють регулярним виразам:

sed '/[0-9/][0-9]*$/d' file.txt

Posted in Нотатки стосовно FreeBSD, Свої нотатки | Tagged , , , | Коментування вимкнено

Об’єднати строки тестового файлу у одну

Об’єднати строки тестового файлу в одну можна дуже легко за домомогою настуної команди

tr -d '\n\' < /path/to/file

На виході ви отримаєту одну строку

Posted in Свої нотатки | Tagged , , , | Коментування вимкнено

Tar: витягнути один чи декілька файлів з архіву

Для того щоб витягнути один файл з архіву:
# tar zxvf tarfile.tgz –include=”desiredfile”

Використання шаблонів:
# tar zxvf tarfile.tgz –include=”desiredfile*”

‘desiredfile’ повинен використовувати повний шлях

Щоб перевірити повний шлях файлу:

# tar tf tarfile.tgz

Posted in Нотатки стосовно FreeBSD | Tagged , | Коментування вимкнено

Google Gears для Firefox3.5 у FreeBSD

Ось нещодавно зацікавився Google Gears, але виявилось, що під FreeBSD його не підтримують. Так що було вирішено спробувати портувати під  FreeBSD.  3 дні і маємо розширення для Firefox3.5: gears-freebsd-opt-0.5.34.0.

Posted in ports, Нотатки стосовно FreeBSD | Tagged , , | Коментування вимкнено

Доступ до cyrus

Іноді треба зайти до cyrus (imap) не маючи паролю або просто його не знаючи.

13:09:20 root@hostname:~> grep admins /usr/local/etc/imapd.conf
#admins: <none>
admins: cyrus

Тоді

12:33:09 root@hostname:~> cyradm -u cyrus localhost
IMAP Password

Міняємо пароль для cyrus

12:33:20 root@hostname:~> sudo passwd cyrus
Changing local password for cyrus
New Password:
Retype New Password:

І вуаля:

12:34:09 root@hostname:~> cyradm -u cyrus localhost
IMAP Password:localhost>

Posted in Свої нотатки | Tagged , , | Коментування вимкнено

Команди Vim

Це спикок основних команд редактора Vim

/ word Пошук слова “word” зверху вниз
? word Пошук слова “word” знизу вгору
/ jo [ha] n> Шукати “john” або “joan”
/\< the Шукати слова, які починаються на “the”
/the\> Шукати слова що закінчуються на “the”
/ \ <…. \> Шукати слова з чотирьох символів
/ fred \ | joe Шукати “fred” або “joe”
/ \ <\ d \ d \ d \ d \> Шукати 4 цифри поспіль
/ ^ \ n \ (3) Шукати 3 порожні рядки
: bufdo / searchstr / Шукати у всіх відкритих файлах

Continue reading

Posted in Свої нотатки | Tagged , , | Коментування вимкнено

Програвання rtp потоку за допомогою rtpbreak

Якщо необхідно прослухати RTP з dump файлу pcap можна скористатися утилітою rtpbreak

user@hostname:~$rtpbreak -r dump.pcap

Continue reading

Posted in Нотатки стосовно FreeBSD | Tagged , , , , | Коментування вимкнено